سازمان لیگ فوتبال زمان برگزاری مسابقات هفته شانزدهم تا بیستم لیگ برتر را اعلام کرد.

به گزارش پرسپولیس پرشین و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال ، زمان برگزاری دیدارهای هفته شانزدهم تا بیستم لیگ برتر به شرح زیر است:

هفته ۱۶

پدیده خراسان – پیکان تهران /جمعه  اول دی ماه / ساعت۱۴:۰۰/ ورزشگاه ثامن مشهد

ذوب آهن اصفهان – سیاه جامگان/ جمعه  اول دی ماه / ساعت ۱۴:۳۰/ ورزشگاه نقش جهان

سپیدرود رشت – نفت تهران/ جمعه  اول دی ماه / ساعت ۱۴:۳۰/ ورزشگاه سردار جنگل

سایپـا تهران – سپاهان اصفهان /جمعه  اول دی ماه / ساعت ۱۶:۲۰/ ورزشگاه پاس قوامین

تراکتورسازی تبریز – استقلال خوزستان /یکشنبه سوم دی ماه /ساعت ۱۴:۳۰/ ورزشگاه یادگار امام

استقلال تهران – صنعت نفت آبادان/یکشنبه سوم دی ماه / ساعت ۱۵:۰۰/ ورزشگاه آزادی

پارس جنوبی جم- گسترش فولاد/یکشنبه سوم دی ماه / ساعت ۱۶:۳۰/ ورزشگاه تختی جم

فولاد خوزستان – پرسپولیس تهران/یکشنبه سوم دی ماه / ساعت ۱۷:۳۰/ ورزشگاه غدیر اهواز

هفته ۱۷

پرسپولیس تهران-تراکتورسازی تبریز/ پنجشنبه هفتم دی ماه/ساعت۱۴:۳۰/ ورزشگاه آزادی

گسترش فولاد-ذوب آهن اصفهان / پنجشنبه هفتم دی ماه/ساعت۱۴:۳۰/ ورزشگاه بنیان دیزل

استقلال خوزستان-استقلال تهران/پنجشنبه هفتم دی ماه/ساعت ۱۶:۲۵/ ورزشگاه غدیر اهواز

صنعت نفت آبادان-سایپـا تهران /پنجشنبه هفتم دی ماه/ساعت ۱۶:۴۵/ ورزشگاه تختی آبادان

سیاه جامگان- سپیدرود رشت/جمعه هشتم دی ماه/ساعت ۱۴:۳۰/ ورزشگاه ثامن مشهد

پیکان تهران-پارس جنوبی جم /جمعه هشتم دی ماه/ساعت۱۵:۰۰/ ورزشگاه شهدا شهر قدس

نفت تهران-فولاد خوزستان/جمعه هشتم دی ماه/ساعت۱۵:۰۰/ ورزشگاه تختی تهران

سپاهان اصفهان-پدیده خراسان/جمعه هشتم دی ماه/ساعت۱۵:۱۵/ ورزشگاه نقش جهان

هفته ۱۸

فولاد خوزستان-سیاه جامگان/ پنجشنبه چهاردهم دی ماه/ساعت۱۵:۰۰/ ورزشگاهغدیر اهواز

پارس جنوبی جم-سپاهان اصفهان/ پنجشنبه چهاردهم دی ماه/ساعت۱۶:۵۰/ ورزشگاه تختی جم

تراکتورسازی تبریز -استقلال تهران /جمعه پانزدهم دی ماه/ساعت۱۴:۳۰/ ورزشگاه یادگار امام

پدیده خراسان- صنعت نفت آبادان/جمعه پانزدهم دی ماه/ساعت۱۴:۳۰/ ورزشگاهثامن مشهد

سپیدرود رشت-گسترش فولاد/ جمعه پانزدهم دی ماه/ساعت۱۵:۰۰/ ورزشگاه سردار جنگل

ذوب آهن اصفهان- -پیکان تهران/جمعه پانزدهم دی ماه/ساعت۱۵:۰۰/ ورزشگاه نقش جهان

پرسپولیس تهران-نفت تهران/ جمعه پانزدهم دی ماه/ساعت۱۶:۳۰/ ورزشگاه آزادی

سایپـا تهران-استقلال خوزستان/ جمعه پانزدهم دی ماه/ساعت۱۶:۳۰/ ورزشگاه پاس قوامین

هفته ۱۹

پیکان تهران-سپیدرود رشت/ پنجشنبه بیست و یکم دی ماه/ساعت۱۵:۰۰/ ورزشگاه شهدای شهر قدس

نفت تهران-تراکتورسازی تبریز/ پنجشنبه بیست و یکم دی ماه/ساعت۱۵:۰۰/ ورزشگاه تختی تهران

استقلال خوزستان-پدیده خراسان/ پنجشنبه بیست و یکم دی ماه/ساعت۱۵:۰۰/ ورزشگاه غدیر اهواز

سیاه جامگان-پرسپولیس تهران/ جمعه بیست و دوم دی ماه/ساعت۱۴:۳۰/ ورزشگاه ثامن مشهد

گسترش فولاد تبریز -فولاد خوزستان/ جمعه بیست و دوم دی ماه/ساعت۱۴:۳۰/ ورزشگاه بنیان دیزل

سپاهان اصفهان-ذوب آهن اصفهان/ جمعه بیست و دوم دی ماه/ساعت۱۵:۰۰/ ورزشگاه نقش جهان

استقلال تهران-سایپـا تهران/ جمعه بیست و دوم دی ماه/ساعت۱۶:۳۵/ ورزشگاهآزادی

صنعت نفت آبادان-پارس جنوبی جم/ جمعه بیست و دوم دی ماه/ساعت۱۷:۰۰/ ورزشگاه تختی آبادان

هفته ۲۰

پرسپولیس تهران-گسترش فولاد /پنجشنبه بیست و هشتم  دی ماه/ساعت۱۵:۳۰/ ورزشگاه آزادی

ذوب آهن اصفهان-صنعت نفت آبادان /پنجشنبه بیست و هشتم  دی ماه/ساعت۱۵:۰۰/ ورزشگاه نقش جهان

تراکتورسازی تبریز -سایپـا تهران/ پنجشنبه بیست و هشتم  دی ماه/ساعت۱۴:۳۰/ ورزشگاه یادگار امام

پارس جنوبی جم-استقلال خوزستان/ پنجشنبه بیست و هشتم  دی ماه/ساعت۱۷:۰۰/ ورزشگاه تختی جم

سپیدرود رشت -سپاهان اصفهان/ جمعه بیست و نهم دی ماه/ساعت۱۵:۰۰/ ورزشگاه سردار جنگل رشت

نفت تهران-سیاه جامگان/ جمعه بیست و نهم دی ماه/ساعت۱۵:۰۰/ ورزشگاه تختی تهران

فولاد خوزستان-پیکان تهران/ جمعه بیست و نهم دی ماه/ساعت۱۷:۰۰/ ورزشگاه غدیر اهواز

پدیده خراسان-استقلال تهران/ جمعه بیست و نهم دی ماه/ساعت۱۵:۰۰/ ورزشگاه ثامن مشهد