ـ فدراسیون فوتبال، سهمیه بلیت ایران را از فیفا گرفته تا طبق اطلاعیه‌ای که صادر کرده، “در حضور رسانه‏‌ها و نهاد‏های نظارتی” به فروش برساند.
ـ سهمیه بلیت‌ هر کشور در دوره‌های قبلی جام جهانی، حداقل ۸ درصد از گنجایش استادیوم بوده.
ـ اگر همان ۸ درصد را مبنا قرار دهیم، بازی اول با مراکش در ورزشگاه کرستوفسکی سن پترزبورگ باید ۵۱۴۲ بلیت داشته باشیم اما آمار فدراسیون ۲۶۲۲ بلیت است.
ـ با اسپانیا در ورزشگاه کازان باید ۳۶۳۰ بلیت به ایران تعلق یابد اما عدد فدراسیون ۱۵۲۱ بلیت است.
ـ با پرتغال در ورزشگاه موردوویا باید ۳۵۵۵ بلیت داشته باشیم اما فدراسیون فقط ۱۴۷۶ بلیت را توزیع خواهد کرد.
ـ بعید است فیفا سهمیه هر کشور را به زیر چهار درصد کاهش داده باشد!
.