به گزارش سرویس پرسپولیس پرشین  (سکوی اجتماعی خبر) روز گذشته در ورزشگاه آزادی بیرانوند در قبال اعتراض هواداران پرسپولیس علامت هیس را نشان داد و امرز نیز در تمرین پرسپولیس رفتار خود را به شکلی دیگر تکرار کرد تا بیش از هر زمانی مقابل هواداران پرسپولیس قرار بگیرد.

امروز پرسپولیسی های حاضر در تمرین به محمود خوردبین گفتند بیرانوند باید از پرسپولیس برود. در فضای مجازی نیز واکنش های تندی از سوی هواداران پرسپولیس مشاهده شده به طوری که بسیاری از آنها خواهان خروج بیرانوند از پرسپولیس شده اند.

در همین زمینه خبر می رسد علیرغم نظر برانکو مدیران پرسپولیس به علیرضا بیرانوند گفته اند تیمی را که خواستار پیوستن به آن است معرفی کند تا هیئت مدیره تصمیم نهایی را در این زمینه به وی اعلام کند.