به گزارش پرسپولیس نیوز (اخبار پرسپولیس و استقلال)این بازیکن کسی نیست جز ادام همتی.قبل از اینکه ادام را به خاطر مسائل تکنیکی و فنی اش بشناسیم او را به این خاطر به یاد می اوریم که نوه سعید راد ستاره درخشان سینمای ایران است.